Olimpiai éremtáblázatok learatása a Wikipédiáról

Az internet tele van adatokkal, de ezek manuális összeszedegetése sokszor lassú és macerás. Bizonyos esetekben azonban a feladat automatizálható. Most erre mutatok egy példát.

A webaratás (web harvesting) vagy webkaparás (web scraping) egy olyan technika, amellyel automatizált módon ki tudjuk nyerni a weboldalakból a számunkra szükséges adatokat. Ezek éppúgy lehetnek hosszabb-rövidebb szövegek, mint táblázatos vagy strukturálatlan formában jelen lévő numerikus adatok. A cél tehát az, hogy egy olyan automatizmust hozzunk létre, amely a kérdéses adatokat kitermeli a megadott oldalakról és ezeket az igényeinknek megfelelő formába önti.

Ebben a blogposztban az 1896 és 2020 (2021) közötti nyári olimpiák nemzetek (nemzeti olimpiai bizottságok) szerinti bontásban elkészített éremtáblázatait aratom le a Wikipédiáról. Ezekre egy későbbi projekt miatt van szükségem.

Az 1896-os nyári olimpia éremtáblázata nemzetek szerinti bontásban a Wikipédián

Az 1896-os nyári olimpia éremtáblázata nemzetek szerinti bontásban a Wikipédián

Elöljáróban fontos még megjegyezni, hogy nem minden weboldal tulajdonosa szereti vagy engedi ezt a tevékenységet. A webaratás elkezdése előtt erről mindig előzetesen tájékozódni kell! A Wikipédia, mint szabad enciklopédia esetében ilyen korlátozás nincsen. Az oldalak a CC-BY-SA-3.0 licenc alapján használhatók. Ez a forrás megnevezésének feltételével lehetővé teszi az átdolgozások, származékos művek létrehozását.

Az olimpiai adatok learatásának elvi alapjai

A webaratás akkor hatékony, ha ugyanazzal a kóddal egyszerre sok oldalról tudjuk begyűjteni az adatokat. Jelen esetben 29 olimpiáról és ugyanennyi weblapról van szó. Ez már akkora mennyiség, amelynél érdemes belekezdeni a programozásba. A kérdéses Wikipédia oldalakon viszont nemcsak az általunk megszerezni kívánt a táblázatok szerepelnek, hanem sok minden más is. Ebben az információhalmazban kell valahogy megragadni ezeket a táblákat.

Az 1896-os nyári olimpia éremtáblázatának oldala a Wikipédián

Az 1896-os nyári olimpia éremtáblázatának oldala az angol nyelvű Wikipédián

Az egyik lehetséges módszer a Dokumentum Objektum Modell (Document Object Model / DOM) elemzése. A DOM lényege az, hogy a weblap hátterében álló HTML kód minden egyes eleme egy hierarchikus felépítésű rendszer részét képezi. Egy fa alakú struktúrát kell itt elképzelni. Ebben a rendszerben természetesen a táblázatunkat reprezentáló HTML kódrészletnek is pontosan meghatározható helye van. Jelen esetben a probléma az, hogy nem teljesen azonos felépítésű a 29 Wikipédia oldal, vagyis a DOM hierarchiájában nem mindig ugyanazon a szinten helyezkedik el ez a táblázat. Márpedig ha minden oldalra külön szabályt kell alkotni, vagy legalábbis vizsgálni kell annak a lehetőségét, akkor az alaposan lerontja a munka hatékonyságát. A DOM-tól függetlenül hivatkozhatnánk egyébként a HTML kód egyes konkrét elemeire is. De mivel a minket érdeklő oldalakon több táblázat, azaz a forráskódban több <table>...</table> elem található, ezért ezzel sem megyünk sokra.

Egy másik lehetőség annak kihasználása lenne, hogy a weboldalak kinézetét szabályozó CSS stílusleíró nyelv bizonyos esetekben megkívánja a HTML elemek egyedi vagy csoportos azonosítását. Ha például sok táblázat van egy oldalon, akkor az id=“azonosító” attribútum alkalmazásával egyedi neveket lehet rendelni azokhoz. Például így: <table id="azonosító">...</table>. A táblázatok egy csoportja pedig, az előbbihez hasonló módon megadva, a class=“azonosító” attribútum megléte esetén hivatkozható. Ezeket az úgynevezett szelektorokat tehát azért építik be a weblapokba, hogy egyedi kinézetet biztosíthassanak az oldal egyes elemeinek. Ugyanakkor a szelektorok nemcsak a CSS alkalmazásakor hasznosak, hanem a webaratáskor is megkönnyíthetik a szükséges tartalom kiválasztását. Mert az azonosítók segítségével hivatkozni tudunk arra. Alább a CSS szelektorokat fogom felhasználni az olimpiák helyszínére vonatkozó adatok kiválasztásakor. Az éremtáblázatok esetében viszont sajnos ez sem segít nekünk.

A helyzet tehát az, hogy az érintett Wikipédia oldalakon rendszerint több táblázat is van, amelyek nincsenek egyedileg azonosítva, és a DOM-ban elfoglalt helyük is változó. De semmi gond! Egy kis agyalás után erre is van megoldás.

Ebben a helyzetben azt fogom csinálni, hogy egy character típusú vektorba letöltöm az aktuálisan vizsgált oldal HTML kódját. Vagyis a vektor minden eleme a HTML dokumentum egy-egy sorát reprezentálja majd. Az oldal kódjában biztos pontnak számít a “Rank” szó, mivel ez minden számunkra fontos táblázat fejlécében előfordul, az irreleváns táblázatokban viszont nem található meg. (Az angol nyelvű Wikipédiával dolgoztam.) Megkeresem tehát a HTML oldal azon sorát, amely ezt a szót tartalmazza. Mivel egy táblázatról beszélünk, így bizonyosak lehetünk abban, hogy valahol előtte kell lennie egy <table> és utána egy </table> HTML elemnek. Ezért lekérem azokat a sorokat is, amelyekben ezek előfordulnak. Itt nyilván számolnunk kell azzal az eshetőséggel, hogy az adott oldalon több táblázat szerepel és ennek megfelelően több találatot kapunk. A lehetséges sorok közül a <table> elem esetében azt kell kiválasztanunk, amely a közvetlenül megelőzi vagy megegyezik a “Rank”-ot tartalmazó sorral, a </table> elemnél pedig azt, amely közvetlenül követi vagy megegyezik az említett viszonyítási pont sorával. Ezután már minden további nélkül ki tudjuk szűrni a HTML dokumentumból a releváns sorokat, majd azokból a releváns részeket.

A feladat gyakorlati megvalósítása

Az alábbiakban R nyelven (v4.0.3) írt kódot használok a feladat végrehajtásához. A magyarázó szövegek közé ékelt fekete kódblokkok tartalmát az RStudio-ban egymás alá illesztve elvileg bárki által reprodukálható az itt bemutatott műveletsor. A kódblokkok # kezdetű sorai pusztán magyarázó funkcióval bírnak, ezekre a program futtatásakor nincs szükség.

Az olimpiai éremtáblázatok learatása során a szövegbányászati feladatokhoz a stringr, a webaratáshoz pedig az rvest csomagot használom. Az alább közölt kódot megjegyzésekkel láttam el az abban való könnyebb eligazodás érdekében.

# A szükséges csomagok betöltése.
# A legelső használat előtt az install.packages("...") utasítással telepíteni
# kell ezeket. A ... helyére az adott csomag neve írandó.
library(stringr)
library(rvest)

# Ebben az adatkeretben fogjuk gyűjteni a learatott adatokat.
tablaGyujto <- data.frame(orszag = as.character(),
             arany = as.numeric(),
             ezust = as.numeric(),
             bronz = as.numeric(),
             osszesen = as.numeric(),
             ev = as.numeric(),
             helyszin = as.character())

# A nyári olimpiák éveinek legenerálása.
ev <- setdiff(seq(1896, 2020, 4), c(1916, 1940, 1944))

# Az alábbiakban sorban végig megyünk az olimpiák évein és
# a megfelelő Wikipédia oldalról kinyerjük a szükséges adatokat.
for (i in ev) {
 # Az adott évhez tartozó Wikipédia oldal URL-jének legenerálása.
 url <- str_glue("https://en.wikipedia.org/wiki/{i}_Summer_Olympics_medal_table")
 # Az oldal HTML kódjának beolvasása.
 tabla <- readLines(url)
 # A "Rank" szót tartalmazó sor helyének megállapítása az oldalon belül.
 biztosPont <- str_which(tabla, "Rank")
 # A "Rank"-hoz legközelebbi <table> elem helyének megállapítása.
 tablaStart <- str_which(tabla, "<table")
 tablaStart <- tail(tablaStart[tablaStart <= biztosPont], 1)
 # A "Rank"-hoz legközelebbi </table> elem helyének megállapítása.
 tablaStop <- str_which(tabla, "</table>")
 tablaStop <- head(tablaStop[tablaStop >= biztosPont], 1)
 # Az oldal HTML kódjának leszűkítése a táblázat helyére és
 # a sorok összevonása egyetlen karakterláncba.
 tabla <- tabla[tablaStart:tablaStop] %>%
  paste(collapse = "")
 # A karakterlánc elejének és végének megtisztítása a felesleges elemektől.
 tabla <- str_sub(tabla, str_locate(tabla, "<table")[1], str_locate(tabla, "</table>")[2])
 # Egy virtuális HTML dokumentum létrehozása a karakterláncból,
 # majd ennek adatkeretté alakítása.
 tabla <- minimal_html(tabla) %>% 
  html_table() %>% 
  as.data.frame()
 # Az olimpia évének hozzáadása az adatkerethez.
 tabla$ev <- i
 # Az olimpia helyszínének begyűjtése, megtisztítása és hozzáadása 
 # az adatkerethez.
 tabla$helyszin <- read_html(url) %>%
  html_nodes(css = ".location") %>%
  html_text() %>%
  str_remove_all("\n") %>%
  str_replace("/", "/ ") %>%
  str_squish()
 # A "Rank" nevű oszlop eltávolítása. Erre nincs szükségünk, mert egyébként
 # bárhogy átrendezhetjük a táblázatot a jövőben.
 tabla$Rank <- NULL
 # Az adatkeret utolsó, összegző sorának eltávolítása.
 tabla <- tabla[-nrow(tabla),]
 # Az adatkeret oszlopainak átnevezése.
 colnames(tabla) <- colnames(tablaGyujto)
 # Az adatkeret tartalmának hozzáadása az eddig begyűjtött adatokhoz.
 tablaGyujto <- rbind(tablaGyujto, tabla)
}

Az adatok összegyűjtése után a táblázatunk 7 mezőt és 1344 rekordot tartalmaz. Nézzük meg ennek az első olimpiára vonatkozó sorait! Ha jól dolgoztunk, akkor az adataink megegyeznek a fentebb képként beillesztett táblázat tartalmával.

tibble::as.tibble(tablaGyujto[tablaGyujto$ev == 1896,]) %>% print(n = Inf)
## # A tibble: 11 x 7
##  orszag       arany ezust bronz osszesen  ev helyszin   
##  <chr>        <int> <int> <int>  <int> <dbl> <chr>     
## 1 United States (USA)  11   7   2    20 1896 Athens, Greece
## 2 Greece (GRE)*     10  18  19    47 1896 Athens, Greece
## 3 Germany (GER)      6   5   2    13 1896 Athens, Greece
## 4 France (FRA)      5   4   2    11 1896 Athens, Greece
## 5 Great Britain (GBR)   2   3   2    7 1896 Athens, Greece
## 6 Hungary (HUN)      2   1   3    6 1896 Athens, Greece
## 7 Austria (AUT)      2   1   2    5 1896 Athens, Greece
## 8 Australia (AUS)     2   0   0    2 1896 Athens, Greece
## 9 Denmark (DEN)      1   2   3    6 1896 Athens, Greece
## 10 Switzerland (SUI)    1   2   0    3 1896 Athens, Greece
## 11 Mixed team (ZZX)    1   0   1    2 1896 Athens, Greece

Végezetül távolítsuk el az országok (nemzeti olimpiai bizottságok) neve mellett látható rövidítéseket és egyéb felesleges karaktereket egy reguláris kifejezéssel.

tablaGyujto$orszag <- str_remove(tablaGyujto$orszag, "\\s\\(.+")

Alább álljanak itt a táblázatból a Magyarországra vonatkozó adatok.

tibble::as.tibble(tablaGyujto[tablaGyujto$orszag == "Hungary",]) %>% print(n = Inf)
## # A tibble: 27 x 7
##  orszag arany ezust bronz osszesen  ev helyszin              
##  <chr>  <int> <int> <int>  <int> <dbl> <chr>                
## 1 Hungary   2   1   3    6 1896 Athens, Greece           
## 2 Hungary   1   2   2    5 1900 Paris, France            
## 3 Hungary   2   1   1    4 1904 St. Louis, United States      
## 4 Hungary   3   4   2    9 1908 London, Great Britain        
## 5 Hungary   3   2   3    8 1912 Stockholm, Sweden          
## 6 Hungary   2   3   4    9 1924 Paris, France            
## 7 Hungary   4   5   0    9 1928 Amsterdam, Netherlands       
## 8 Hungary   6   4   5    15 1932 Los Angeles, United States     
## 9 Hungary  10   1   5    16 1936 Berlin, Germany           
## 10 Hungary  10   5  12    27 1948 London, Great Britain        
## 11 Hungary  16  10  16    42 1952 Helsinki, Finland          
## 12 Hungary   9  10   7    26 1956 Melbourne, Australia / Stockholm, S~
## 13 Hungary   6   8   7    21 1960 Rome, Italy             
## 14 Hungary  10   7   5    22 1964 Tokyo, Japan            
## 15 Hungary  10  10  12    32 1968 Mexico City, Mexico         
## 16 Hungary   6  13  16    35 1972 Munich, West Germany        
## 17 Hungary   4   5  13    22 1976 Montreal, Canada          
## 18 Hungary   7  10  15    32 1980 Moscow, Soviet Union        
## 19 Hungary  11   6   6    23 1988 Seoul, South Korea         
## 20 Hungary  11  12   7    30 1992 Barcelona, Spain          
## 21 Hungary   7   4  10    21 1996 Atlanta, United States       
## 22 Hungary   8   6   3    17 2000 Sydney, Australia          
## 23 Hungary   8   6   3    17 2004 Athens, Greece           
## 24 Hungary   3   5   2    10 2008 Beijing, China           
## 25 Hungary   8   4   6    18 2012 London, Great Britain        
## 26 Hungary   8   3   4    15 2016 Rio de Janeiro, Brazil       
## 27 Hungary   6   7   7    20 2020 Tokyo, Japan

A Wikipédiáról learatott olimpiai adatokkal további terveim vannak. Hogy mit akarok ezekkel tenni, az majd kiderül a következő posztból. 🙂

comments powered by Disqus