Bevezetés az R programozási nyelvbe 1. Vektorok

Ebben a most induló sorozatban igyekszem szisztematikusan feltérképezni az R nyelv fontosabb alkotóelemeit. Első alkalommal az úgynevezett vektorokról lesz szó. Ezt az lépten-nyomon használt adatstruktúrát úgy kell elképzelni, mint a halmazokat. Az adatok egy halmazát.